Facebook nyereményjáték szabályzat

Nyereményjáték szabályzat

 A nyereményjátékban résztvevők a jelen játékszabályzat elfogadásával vehetnek részt. A résztvevők a részvételüket megelőzően tudomásul veszik és elfogadják a nyereményjáték hivatalos játékszabályát és a Szervező adatvédelmi tájékoztatóját.

 1. A Játék és a szervező

Jelen nyereményjáték szervezője az Sinka Adrienn egyéni vállalkozó ( 2117 Isaszeg, Nagy Sándor u. 16.) a továbbiakban „Szervező/adatkezelő„.

A szervezőhöz az alábbi elérhetőségen fordulhat a Játékos: info@szineshazak.hu

 1. Részvételi feltételek:

A Játékban kizárólag olyan 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy vehet részt, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel és saját Facebook fiókkal rendelkezik (a továbbiakban: „Játékos”) és a Facebook Rajongói oldalon közzétett promóciós posztban feltett kérdésre a poszt alatt kommentben választ ad és követi a Rajongói oldalt.

A Játékos a fentiekkel elismeri, hogy teljeskörűen megismerte és feltétel nélkül elfogadja a Játékszabályzat minden rendelkezését és az abban foglalt adatkezelési feltételeket.

A Játékban nem vehetnek részt a Szervező, az egyéb, a Játék lebonyolításában közvetlenül részt vevő cégek, valamint e személyeknek a hatályos Ptk. 8:1.§ (1) bekezdésének 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói, valamint a Játék lebonyolításában résztvevő egyéb közvetlen közreműködők és azok közeli hozzátartozói.

A Játék időtartama:

 1. február 1. 14:30 – 2024. február 7. 24:00-ig tart. Sorsolás: 2024. február 8. 14:00
 2. A játék menete:a résztvevő Játékosoknak a Facebook Rajongói oldal promóciós posztja alatt kommentben kell megadniuk a helyes választ a posztban feltett kérdésre, a promóciós posztban meghatározott feladatnak megfelelően, komment írásával. A feladatot helyesen teljesítő Játékosok között a lebonyolító sorsolás útján választja ki a játék nyerteseit a nyereményjáték lezárását követően.

A nyeremény véletlenszerű sorsolás útján kerül kisorsolásra a www.random.org véletlenszám generátor segítségével.

 1. Nyertesek értesítése és nyeremények átvétele

A nyerteseket a sorsolás napját követő 3 munkanapon belül a Promóciós poszt alatti Facebook kommentben értesítjük, és a nyertes Játékossal Facebook privát üzenetben is felvesszük a kapcsolatot a nyeremény átvételének részleteivel kapcsolatban.

A nyeremény átvételének részleteit a nyertessel Facebook privát üzenetben egyeztetjük.

A nyertes Játékos Szervező által küldött megkeresés elküldésétől számított 5 munkanapon belül köteles privát Facebook üzenetben megadni a Szervezőnek a nyeremények eljuttatásához szükséges személyazonosító adatokat (teljes név, email cím, lakcím, telefonszám). A határidő elmulasztása jogvesztő. Amennyiben a nyeremény átadása bármi okból meghiúsul, különösen, ha a Játékos a fenti határidőig nem adja meg a nyeremények eljuttatásához szükséges adatait, a nyertes Játékos elveszíti jogosultságát a nyereményre és helyébe a soron következő tartaléknyertes lép.

 1. 5. Adatkezelés és adatvédelem

A Szervező a Játékhoz kapcsolódóan, kizárólag a Játék lebonyolítása, a nyeremények átadása céljából az alábbi adatokat kezeli:

 • Facebook felhasználónév; komment
 • nyertesség esetén: név, lakcím, telefonszám

Játék adatkezelője és adatfeldolgozója a Szervező. A beérkezett személyes adatok bizalmasak, azokat a Szervező, mint adatkezelő és adatfeldolgozó kezelheti a Játék Játékszabályzatában foglaltaknak, valamint az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályi előírásoknak megfelelően. A Játékos a nyeremény átvételéhez köteles valamennyi, a Játékszabályzatban megjelölt adatot megadni, ellenkező esetben a nyereményt részére nem tudjuk átadni. A Játékos adatait a Szervező nem továbbítja harmadik országba, és a Játékos adataival automatizált döntéshozatalt, profilalkotási tevékenységet nem végez.

 1. Vegyes rendelkezések

Amennyiben a Szervező tudomására jut, hogy ezen játékszabály 2. pontja szerint részvételre nem jogosult személy mégis részt vett a Játékban, a Szervező e személyt a Játékból kizárhatja és tőle az esetlegesen átadott nyereményt (illetve annak árát) visszakövetelheti. A Játékosnak nyertessége esetén olyan telefonszámot kell megadnia, amin a nyeremény átadása érdekében értesíthető. Ezen felelősség a Játékosé, ebből fakadó problémákért a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

Szervező jogosult a Játék visszavonására vagy felfüggesztésére, továbbá a nyeremény megtagadására, ha a Játék kapcsán visszaélés vagy a Játékszabály megszegésének gyanúja merül fel, továbbá előre nem látott (vis maior) körülmények felmerülése esetén. A Szervező nem vállal felelősséget semmilyen vitás esetért azzal kapcsolatosan, hogy ki tekinthető nyertesnek, továbbá fenntartja a jogot, hogy visszatartsa a nyereményt mindaddig, amíg az érintettek az esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket jogerősen és sikeresen le nem zárják. Amennyiben a Szervező felfüggeszti vagy megszakítja a Játékot, egyetlen érdekelt fél – ideértve a Játékosokat – sem jogosult kártérítés igénylésére vagy a Játék folytatásának kérésére.

A Szervező fenntartja magának a jogot ezen hivatalos részvételi feltételek megváltoztatására, amennyiben szükségesnek ítéli meg. A módosításokról a Játékosok a Rajongói oldalon értesülhetnek. A Szervező valamennyi, a Játékkal kapcsolatban hozott döntése végleges, azokkal szemben fellebbezés, egyéb jogorvoslat, kártérítési vagy egyéb igény, vagy más egyéb jogi út kizárva. Ezt a Játékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható, a Facebook (www.facebook.com) tulajdonosai és üzemeltetői a Játék szervezésében semmilyen módon nem vesznek részt, így azzal kapcsolatban semmilyen felelősségük nincs.

Isaszeg, 2024.01.31.

ADATVÉDELMI RENDELKEZÉSEK

 1. BEVEZETŐ

Számunkra nagyon fontos, hogy betartsuk az aktuálisan érvényes adatvédelmi szabályozást és törvényeket, így az alábbiakban részletesen tárgyaljuk bemutatjuk a szineshazak.hu oldal adatvédelemre irányuló lépéseit, és az adatgyűjtéssel kapcsolatos folyamatait.

Az adatokat Sinka Adrienn kezeli, és egyben felelős a személyes adatok kezeléséért.

Kapcsolati adatok:

Teljes jogi név: Sinka Adrienn egyéni vállalkozó

Kapcsolattartó: Sinka Adrienn

E-mail cím: info@szineshazak.hu

Postai cím: 2117 Isaszeg, Nagy Sándor utca 16.

 1. MILYEN SZEMÉLYES ADATOKAT KEZELÜNK, ÉS MILYEN OKKAL?

A személyes adatok azok, amik egyértelműen lehetővé teszik egy egyén pontos azonosítását.

A szineshazak.hu oldalon az alábbi személyes adatokat kezeljük, a jogalap pontos megjelölésével:

KOMMUNIKÁCIÓS ADATOK
Ide tartozik bármilyen üzenet, amit a weboldalon keresztül, e-mailben, vagy bármilyen kommunikációs formában juttatsz el hozzánk.

Ezeket az adatokat azért dolgozzuk fel és tartjuk meg, hogy a megkeresésekre, ajánlatkérésekre válaszolni tudjunk, időpontokat egyeztetni tudjuk, és hogy esetleges jogi igények esetén döntési alapot szolgáltassanak.

A jogalapunk ennek a feldolgozására a felhasználó igazolható érdeklődése a tevékenységünk felé, ami megnyilvánul a nekünk címzett üzenetekben.

ÜGYFÉL ADATOK
Amibe beletartozik minden adat, ami a szolgáltatások megrendelésével kapcsolatos, mint például a ügyfél neve, e-mail címe, telefonszáma.

Ezeket az adatokat a szolgáltatás sikeres teljesítése érdekében dolgozzuk fel, és hogy jogilag megfelelő feljegyzéseink legyenek a szolgáltatásokról.

Az adatok tárolásának jogalapja a szolgáltatással létrejövő szerződés teljesítése az ügyfél és az adatkezelő között.

FELHASZNÁLÓI ADATOK
Amibe beletartoznak a weboldal használata során keletkező adatok, amik lehetővé teszik az oldal technikai működését, hogy az oldal biztonságát megőrizzük, hogy mentéseket tároljunk a felhasználók tevékenységéről, és hogy mindig a lehető legrelevánsabb tartalomhoz férj hozzá.

Az adatok feldolgozásának jogalapja a felhasználó egyértelmű érdeklődése a tevékenységünk felé, aminek a biztosításához és az oldal technikai működéséhez ezeknek a tárolása szükséges.

TECHNIKAI ADATOK
Amibe beletartoznak az oldal használata során keletkezett adatok, mint az IP cím, a bejelentkezési infók, böngészőadatok, az egyes oldalak látogatási ideje, oldalmegtekintések és navigációs utak, az oldalak látogatásának száma és időpontja, időzónák, és a készülék adatai, amivel megtekinted az oldalt.

Az adatok forrása az analitikai szoftverünk.

Ezeket az adatokat azért dolgozzuk fel, hogy kielemezzük a felhasználók szokásait az oldalon, megőrizzük az oldalunk biztonságos működését, és megértsük az egyes marketingdöntéseink hasznosságát.

Az adatok feldolgozásának jogalapja a felhasználó egyértelmű érdeklődése a tevékenységünk felé, ami lehetővé teszi a számunkra, hogy a biztonsági elvárásoknak megfelelően feldolgozzuk ezeket az adatokat, és az üzlet növelésére felhasználjuk a hatásosabb működés érdekében.

A tevékenységünk során nem gyűjtünk olyan érzékeny adatokat, mint  vallási szemlélet, szexuális élet és orientáció, politikai vélemények és szakszervezeti tagság, vagy egészségügyi háttér, és genetikai vagy biometrikai információk.

 1. HOGYAN GYŰJTÜNK ADATOKAT?

Személyes adatokat gyűjthetünk olyan módon, hogy a felhasználó direkten biztosítja a számunkra (például egy üzenet küldésével).

Továbbá bizonyos adatokat automatikusan kerülnek gyűjtésre az oldal használata során, például ú.n. “cookie”-kkal és hasonló technológiákkal. Ezek csak a felhasználó hozzájárulásának megadása után lépnek működésbe.

Bővebb információért kérjük nézze meg a Cookie Nyilatkozatunkat.

Bizonyos adatokat külső partnerektől fogadunk, mint például analitikai szolgáltatóktól, mint a Google (EU-n kívüli partner), hirdetési hálózatoktól, mint a Facebook™ (EU-n kívüli partner).

 1. AZ ADATVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS GYAKORLATI LÉPÉSINK

A szineshazak.hu számára rendkívül fontos a felhasználók adatainak védelme, és a hatályos szabályozásnak való megfelelés. Ezért az oldalon végzett adatvédelmi hatásvizsgálat után listát készítettünk a gyűjtött adatokról, azoknak a szükségességéről és jogalapjáról, és törvényi megfelelőségéről.

 • Az űrlapokon megadott és oldalon keletkező adatok védelme érdekében SSL minősítést alkalmazunk a teljes weboldalon (Let’s Encrypt Authority X3 certifikáció).
 • Az oldal támadás elleni védelme érdekében prémium biztonsági szoftvert (iThemes Security Pro) alkalmazunk, hogy ú.n. “brute force” és vírusos támadások ellen védjük a tárolt adatoka
 • Emailen keresztül biztosítjuk a felhasználók számára a személyes adataik kezeléséről információ igénylését, a személyes adataik módosítását vagy törlését.

Időnként az üzleti tevékenységünk érdekében szükségszerű szolgáltató partnereink számára adatokat biztosítani (például tárhelyszolgáltató).

 1. MEGJEGYZÉS A SZEMÉLYES ADATOKRA VONATKOZÓAN

Időnként szükségszerű bizonyos személyes adatokat megosztani bizonyos partnereinkkel a normál üzletmenet fenntartása érdekében:

-IT szolgáltatók, és a számítástechnikai rendszereken hibaelhárítást és karbantartást végző szolgáltatók

-Szakértői partnerek, mint ügyvédek, könyvelők, bankárok, biztosítók

Külső oldalakra vezető linkek

Ez az oldal időnként tartalmaz külső oldalakra vezető linkeket, vagy az oldalba beágyazva találhatóak kódrészletek, amik külső szolgáltatások működését biztosítják.

Ezeknek a linkeknek a kattintása, vagy a beágyazott megoldások használata lehetővé teheti külső partnereknek, hogy adatokat gyűjtsenek a felhasználókról.

Bár mindent megteszünk a partnerek megfelelő átvizsgálása érdekében, de nincs irányításunk az ő adatvédelmi elveik felett, és nem vagyunk felelősek az ő adatkezelési elveikért.

 1. ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

A felhasználók adatait mindig csak addig tároljuk, amíg jogi/könyvelési/adatszolgáltatási kötelezettségeink azt kötelezővé teszik, illetve a szolgáltatás működtetéséhez szükséges.

Amikor a tárolás időtartamáról döntünk, figyelembe vesszük az adatok mennyiségét, jellegét és érzékenységét, és a kiszivárgásának potenciális hatását adatvédelmi incidens esetén.

Bizonyos körülmények között anonimizált formában felhasználhatjuk az adatokat statisztikai célokra, ami esetben tájékoztatás nélkül tároljuk korlátlan ideig az adatokat.

 1. A LÁTOGATÓ JOGAI

Az Európai Unió állampolgáraként a General Data Protection Regulation (GDPR) elnevezésű törvény a következő jogokat biztosítja az oldal felhasználóinak:

a, Hozzáférés a személyes adatokhoz

Az oldal felhasználóinak jogában áll kérnie egy másolatot az adatkezelő által tárolt személyes adatokról. A kérés általános esetben ingyenesen teljesítésre kerül, a kérvényezés után 14 napon belül.

Ismételt, visszaélésszerű, indok nélküli adatkérvényezés esetén az adatkezelő egy mérsékelt összeget számíthat fel az adatok biztosítására, és további időre lehet szükség az adatok biztosításához.

Továbbá az adatkezelő  kéri a személyazonosság bizonyítását az adatok kiadása előtt, megelőzendő a visszaélésszerű használatot. A személyes adatok kikéréséhez kérjük írjon nekünk az info@szineshazak.hu e-mail címre:

b, Személyes adatok módosítása

Amennyiben a személyes adatok módosultak, vagy tévesen lettek megadva, a felhasználóknak joga van az adatok módosítását kérni. A személyes adatok módosításához kérjük keressen fel minket az info@szineshazak.hu  e-mail címen.

c, Személyes adatok törlésének kérése

A felhasználóknak joga van az összes személyes adatuk törlését kérni. A kérést ingyenesen teljesítjük a kérést követő 14 napon belül. 

Az adatkezelő kéri a személyazonosság bizonyítását a személyes adatok törlése előtt, megelőzendő a visszaélésszerű használatot. A személyes adatok törléséhez kérjük írjon nekünk az info@szineshazak.hu e-mail címre.

d, A személyes adatok feldolgozásának korlátozásának kérése

A felhasználóknak joga van kérésben korlátozni az adataik rendelkezésére bocsátását harmadik felek (szolgáltató partnerek) számára. A kérés benyújtása során megnevezhetőek a korlátozni kívánt szolgáltató partnerek is.

Az adatkezelő kéri a személyazonosság bizonyítását a személyes adatok átadásának korlátozása előtt, megelőzendő a visszaélésszerű használatot. A személyes adatok átadásának korlátozásához kérjük írjon nekünk az info@szineshazak.hu e-mail címre.

Magyarországon az adatvédelemmel foglalkozó hivatalos szerv a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH). A felhasználók az adatvédelemmel kapcsolatos jogaikról a NAIH honlapján tájékozódhatnak bővebben.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság,
Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.  Postai cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
Telefon: 06.1.391.1400,
Fax: 06.1.391.1410,
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu

Facebook nyereményjáték szabályzat

Scroll to Top